ภาษาจีนสำหรับเด็กโต

หลักสูตรภาษาจีนสำหรับเด็ก

หลักสูตรเด็กโตอายุ ” 8-12 ปี “

หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กโดย เฉพาะ ด้วยเนื้อหาที่สนุกสนานและเข้าใจง่าย เสริมด้วยกิจกรรมต่างๆ ด้วยบรรยากาศการเรียนที่ผ่อนคลายและสนุกสนาน เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กในวัยกำลังเติบโต

ระยะเวลาและค่าเล่าเรียนหลักสูตรภาษาจีนสำหรับเด็กโต

1 คอร์ส 20 ชั่วโมง  3,400 บาท   5-7 คน ต่อห้อง

 ( เรียนจบหลักสูตร 12 คอร์ส รับใบประกาศนียบัตร )